Privacybeleid

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. PRIVACYBELEID

Voor het laatst bijgewerkt : September 2021

In dit beleid staat beschreven hoe Best Western International, Inc. en haar dochtermaatschappijen inclusief SureStay, Inc. (“BWI,” “wij” of “ons”) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Houd er rekening mee dat hotels en panden onder het merk Best Western® (“Gelicentieerde Hotels”) in het bezit zijn van en geëxploiteerd worden door onafhankelijke partijen en geen eigendom zijn van BWI, noch door BWI aangestuurd of beheerd worden. Daarnaast kunnen buiten de Verenigde Staten bedrijven die niet in het bezit van BWI zijn, soms toestemming hebben om het merk Best Western® te licentiëren. Hoewel deze bedrijven door BWI als “Aangeslotenen” worden aangemerkt, zijn ze noch ons bezit, noch sturen wij ze aan. Indien u informatie verstrekt aan een Gelicentieerd Hotel of aan een Aangeslotene, kunnen deze bedrijven hun eigen praktijken en beleid met betrekking tot privacy hebben.

In het volgende schema vindt u voorbeelden van het soort informatie dat wij van u verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. 

Context

Soorten informatie

Voornaamste doel voor het verzamelen en verwerken van informatie

Reserveren van kamers

Wij verzamelen uw contactgegevens, betalingsgegevens, reserveringsgegevens en accommodatievoorkeuren. Deze informatie wordt rechtstreeks van u verzameld wanneer u een kamer reserveert. In enkele gevallen verzamelen wij informatie over de gezondheid van een gast. Zo kan een gast op vrijwillige basis informatie verstrekken over een handicap in het kader van een verzoek om een bepaalde accommodatie.

Wij gebruiken uw informatie om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, uw verzoek om een reservering uit te voeren en om de nodige maatregelen voorafgaand aan deze verplichtingen te nemen. In sommige rechtsgebieden hebben wij uw informatie ook nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie over gasten te verzamelen en te bewaren. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van trends en patronen bij gasten. In het zeldzame geval dat wij informatie verzamelen over de gezondheid van een gast wordt deze informatie uitsluitend verzameld om aan de behoeften van de gast te kunnen voldoen en wordt deze voor geen enkel ander doel gebruikt.

Best Western Rewards® (“BWR”)

BWR is het loyaliteitsprogramma van Best Western. Wij verzamelen uw contact- gegevens, communicatievoorkeuren, reserveringsgeschiedenis, informatie over het inwisselen van uw punten en uw deelname aan loyaliteitsprogramma’s van partners. Er wordt informatie van u verzameld wanneer u zich aanmeldt voor BWR, punten inwisselt, een hotelreservering maakt, uw BWR-account bijwerkt of uw BWR-account aan een loyaliteitsprogramma van een partner koppelt.

Wij gebruiken uw informatie om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen. Zo gebruiken wij de informatie om u in staat te stellen rewards, punten en tegoeden in verband met loyaliteitsprogramma’s te verdienen of in te wisselen. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het aan u sturen van marketingmateriaal en het analyseren van trends en patronen bij de deelnemers aan ons rewardsprogramma. Voor de complete voorwaarden van het BWR- programma zie WWW.BESTWESTERNREWARDS.COM.

Best Western Travel Card®

Wij verzamelen uw contact- en betalingsgegevens wanneer u een Best Western Travel Card® koopt.  

Wij gebruiken uw informatie om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van trends en patronen bij de houders van onze Best Western Travel Card. 

Voor de complete voorwaarden van de Best Western Travel Card zie WWW.TRAVELCARD.BESTWESTERN.COM.  

Cookies en First Party Tracking (“eigen” cookies)

Wij gebruiken cookies en duidelijke GIFs. “Cookies” zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van een computer stuurt tijdens het bekijken van die website.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het ervoor zorgen dat onze website efficiënt werkt en bij het analyseren van trends en patronen bij de bezoekers van onze website.

Cookies en Third Party Tracking (cookies van derden)

Wij maken het mogelijk om te adverteren op basis van gedrag. Dit betekent dat een derde gebruik maakt van technologie (bijv. een cookie) voor het verzamelen van informatie over uw gebruik van onze website, zodat deze derde op deze website of op andere websites advertenties voor producten en diensten kan aanbieden die aansluiten bij uw interesses. 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij adverteren op basis van gedrag.

Interconnectiviteit met e-mail

Als u e-mail van ons ontvangt, gebruiken wij bepaalde hulpmiddelen om gegevens te verkrijgen met betrekking tot wanneer u onze boodschap opent, op links of banners daarin klikt of reserveringen maakt.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het begrijpen hoe u met onze berichten aan u omgaat.

Klantenservice

Als u contact met ons opneemt in verband met een probleem, zullen wij om u te kunnen antwoorden uw naam en e-mailadres verzamelen, evenals eventuele andere content die u ons stuurt

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het ontvangen en handelen op basis van de informatie die u ons verstrekt met betrekking tot problemen die u ondervindt.

Mailinglijst

Wanneer u zich (al dan niet door middel van opt-in) aanmeldt voor een van onze mailinglijsten, verzamelen wij uw e-mailadres of postadres.   

Wij delen informatie over onze producten en diensten of de producten en diensten van andere bedrijven, als u toestemming geeft voor het ontvangen van die informatie. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het met u delen van informatie over onze diensten en die van onze partners.

Mobiele apparaten

Wij verzamelen informatie van uw mobiele apparaat, zoals unieke identificerende informatie die vanaf uw apparaat wordt verstuurd wanneer u onze websites of applicaties bezoekt.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het identificeren van unieke bezoekers en het begrijpen van de interactie van gebruikers met ons op hun mobiele apparaten.

Promotie van partners

Wij verzamelen informatie die u verstrekt in het kader van co-branded promoties met andere bedrijven. Zo verzamelen wij informatie als u zich aanmeldt voor een co-branded creditcard van Best Western.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het houden van onze promoties. Dit belang omvat het delen van uw informatie met onze partners om o.a. vast te kunnen stellen of u in aanmerking komt voor een promotie.

Enquêtes

Wanneer u aan een enquête deelneemt, verzamelen wij informatie die u door middel van de enquête verstrekt. 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het begrijpen van uw mening en het verzamelen van informatie die relevant is voor onze organisatie om onze diensten te verbeteren.

Sweepstakes of wedstrijden

Wanneer u aan een sweepstake of wedstrijd deelneemt, verzamelen wij informatie over u, waaronder contactgegevens waarmee wij u kunnen laten weten of u iets gewonnen heeft.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het houden van sweepstakes. In sommige gevallen hebben wij ook een wettelijke verplichting om informatie te verzamelen over de deelnemers aan onze sweepstakes, en wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het naleven van die wetten.

Interactie met de website

Wij maken gebruik van technologie om uw interactie met onze website te bewaken. Dit kan gaan om de links waarop u klikt of de informatie die u op onze online formulieren invult. 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het begrijpen van uw interactie met onze website om deze te kunnen verbeteren en uw voorkeuren en interesses te begrijpen, zodat wij die aanbiedingen kunnen selecteren die u zeer nuttig zou kunnen vinden.

Weblogs

Wij verzamelen informatie, waaronder het type van uw browser, besturingssysteem, Internet Protocol (IP)-adres (een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer gebruikgemaakt wordt van het internet), domeinnaam, klikgedrag, doorverwijzende website, en/of een datum- en tijdstempel voor bezoekers.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het monitoren van onze netwerken en de bezoekers aan onze websites. Dit helpt ons onder andere om te begrijpen welke dienst van ons het populairst is.

Toegang tot WiFi

Hoewel we geen WiFi-netwerken aanbieden in Gelicentieerde Hotels, bieden wij wel toegang tot WiFi in kantoren van BWI (zoals ons hoofdkantoor). Wij verzamelen informatie over de personen die zich toegang verschaffen tot deze WiFi-netwerken.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van WiFi-netwerken en bij het verzamelen van informatie met het oog op fraude en beveiliging.

Sollicitanten

Als u bij ons solliciteert, verzamelen wij informatie die nodig is voor het beoordelen van uw sollicitatie. 

Wij gebruiken informatie over potentiële werknemers in verband met onze wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang bij het beoordelen van kandidaten.

Werknemers

Als u een werknemer van BWI bent (geweest), verzamelen wij informatie die nodig is voor uw dienstverband.

Wij gebruiken informatie over onze huidige werknemers in verband met onze verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst. In sommige gevallen hebben wij ook een wettelijke verplichting om informatie over onze werknemers te verzamelen en wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het naleven van die wetten. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van werknemersinformatie voor een goede personeelsbezetting en voor een efficiënte bedrijfsvoering. 

Naast de informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen kunnen wij ook informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, waaronder zakenpartners, Aangeslotenen of algemeen beschikbare bronnen. Als u bijvoorbeeld een reservering maakt bij een van onze Gelicentieerde Hotels, stuurt dat hotel deze informatie aan ons door in het kader van ons gerechtvaardigd belang bij, onder andere, het hebben van een wereldwijd reserveringssysteem en het verlenen van klantenservice en ondersteuning.

Naast de doelen en het gebruik als hierboven beschreven gebruiken wij informatie op de volgende manieren:

 • Voor onze interne administratie en voor ons relatiebeheer.
 • Voor het uitvoeren van analyses.
 • Om uw identiteit te kunnen vaststellen wanneer u onze websites of Gelicentieerde Hotels bezoekt.
 • Om diensten aan u te kunnen verlenen en onze diensten en het productenaanbod te verbeteren.
 • Om te kunnen reageren op vragen met betrekking tot ondersteuning, werkgelegenheid en andere verzoeken.
 • Om marketing- en promotiemateriaal te kunnen sturen, waaronder informatie met betrekking tot onze producten, diensten, verkopen of promoties.
 • Om uw reservering of het uitchecken soepel te laten verlopen.
 • Voor de veiligheid en beveiliging van gasten, personeel en andere bezoekers

Hoewel de bovenstaande onderdelen onze voornaamste doelen van het verzamelen van uw informatie beschrijven, hebben wij in vele situaties meer dan één doel. Als u bijvoorbeeld een kamer reserveert, verzamelen wij uw informatie zodat wij, of een Gelicentieerd Hotel, een contract met u kunnen uitvoeren, maar wij verzamelen uw informatie ook omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaren van uw informatie nadat uw transactie is afgerond, zodat we snel en eenvoudig kunnen reageren op eventuele vragen over uw verblijf. Dientengevolge kan het verzamelen en verwerken van uw informatie gebaseerd zijn op onze noodzaak om een contract uit te voeren, onze wettelijke verplichtingen, ons gerechtvaardigd belang bij het uitoefenen van ons bedrijf en/of uw toestemming.

Delen van informatie

Naast de specifieke situaties die elders in dit beleid worden beschreven, maken wij informatie in de volgende gevallen openbaar:

 1. Gelicentieerde Hotels en Aangeslotenen. Wij delen uw informatie met de Gelicentieerde Hotels die de reservering uit zullen voeren. Wij delen uw informatie eveneens met Aangeslotenen in het geografisch gebied van een Gelicentieerd Hotel waar u heeft verbleven of van plan bent om te verblijven. Afhankelijk van de context gebruiken Gelicentieerde Hotels en Aangeslotenen uw informatie voor diverse doeleinden, waaronder het voorbereiden van uw verblijf, het verschaffen van accommodatie, marketing of het inwisselen van punten van het rewardsprogramma.
 1. Partners van BWR. Wij delen informatie met onafhankelijke bedrijven waarmee we een partnerschap zijn aangegaan of die meedoen aan ons BWR-programma, zodat u in verband met uw BWR-lidmaatschap rewards, punten en tegoeden kunt verdienen en inwisselen op de manier die u wenst. Zo zou u bijvoorbeeld voor een bepaalde luchtvaartmaatschappij kunnen kiezen waarmee u BWR-punten kunt verdienen. Wij delen ook informatie met onafhankelijke bedrijven wanneer u heeft aangegeven dat u promoties en marketingmateriaal van externe zakenpartners van Best Western wilt ontvangen.
 1. Marketing en promoties van partners. Wij delen informatie met onafhankelijke bedrijven wanneer u heeft aangegeven dat u promoties en marketingmateriaal van externe zakenpartners van Best Western wilt ontvangen. Ook bieden wij wedstrijden, sweepstakes of andere promoties bij externe partners aan. Als u besluit om deel te nemen aan een wedstrijd, sweepstake of promotie die door een externe partner gesponsord wordt, zal de informatie die u verstrekt met ons en met hen gedeeld worden. Het gebruik dat zij van uw informatie maken valt niet onder dit privacybeleid.
 1. Reisbureaus en online reiswebsites. Wij delen uw informatie met door u gebruikte reisbureaus en/of online reiswebsites om uw reserveringsverzoek te kunnen verwerken en te kunnen voldoen aan eventuele wensen of behoeften van deze entiteiten.
 1. Dienstverleners. Wij delen uw informatie met dienstverleners. Dienstverleners helpen ons onder andere met het beheer van onze databases, websites, marketing, communicatie en enquêtes; dienstverleners bieden ons technische en logistieke ondersteuning; dienstverleners verwerken betalingen namens ons en dienstverleners helpen ons bij het uitvoeren van reserveringen en orders.
 1. Publiek. Sommige van onze websites kunnen de gelegenheid bieden om opmerkingen of reviews op een openbaar forum te plaatsen. Als u besluit om informatie op deze bladzijden te posten kan deze informatie publiekelijk beschikbaar worden.
 1. Andere openbaarmakingen zonder uw toestemming. We kunnen informatie openbaar maken om te voldoen aan dagvaardingen, bevelschriften of rechterlijke bevelen of in verband met enige rechtsvoering, of voor het naleven van toepasselijke wetgeving of vereisten van nationale veiligheid binnen de Verenigde Staten of de andere rechtsgebieden waarbinnen wij actief zijn. Wij kunnen uw informatie ook delen om onze rechten te vestigen of uit te oefenen, om ons tegen een rechtsvordering te verdedigen, voor het onderzoeken van, voorkomen van of het nemen van maatregelen met betrekking tot mogelijke illegale activiteiten, (vermoedens van) fraude, veiligheid van mens en bezit of een schending van ons beleid, of om te kunnen voldoen aan uw verzoek om verzending van producten of het verlenen van diensten door een externe tussenpersoon. Wij kunnen ook informatie delen met onze gelieerde bedrijven (zoals dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gezamenlijk eigenaarschap of beheer). Als een ander bedrijf ons bedrijf, onze zaken of onze bedrijfsmiddelen overneemt of van plan is om deze over te nemen, zullen wij daarnaast ook informatie delen met dat bedrijf, ook in het onderhandelingsstadium.
 1. Andere openbaarmakingen met uw toestemming. Wij kunnen u vragen of u wenst dat wij uw informatie delen met andere niet-gelieerde derden die niet elders in dit beleid zijn omschreven.

keuzes

U kunt de volgende keuzes maken met betrekking tot uw persoonsgegeve

 1. Promotionele e-mails. Als u geen promotionele e-mails wenst te ontvangen, kunt u de instructies voor uitschrijven volgen die in alle mails staan die u ontvangt. Als u besluit om geen promotionele e-mails te ontvangen, kunnen we u nog wel aan onze diensten gerelateerde berichten sturen.
 2. Promotionele mailings. Als u op enig moment geen aanbiedingen en/of circulaires van ons wenst te ontvangen, kunt u zichzelf van onze mailinglijsten laten verwijderen door ons een e-mail te sturen (zie hieronder voor onze contactgegevens) met de vermelding "GEEN POST" in de onderwerpregel, samen met uw naam, adres en postcode. Houd er rekening mee dat onze mailings van tevoren klaargezet worden voor verzending. Hoewel we uw naam van onze mailinglist verwijderen na het ontvangen van uw verzoek, kunt u toch nog mailings van ons ontvangen die al klaarstonden voordat uw naam werd verwijderd.
 3. Promotionele sms. Als u een sms van ons ontvangt met promotionele informatie, kunt u ervoor kiezen om dergelijke boodschappen niet meer te ontvangen door de sms te beantwoorden met “STOP”.
 4. Inzage in uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens door het invullen en verzenden van een VERZOEKFORMULIER. Als de wet dit vereist, zullen wij u op verzoek redelijke inzage verschaffen in de persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien de wet zulks vereist, zullen wij u op verzoek toegang verlenen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben.
 5. Wijzigen van uw persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat u uw persoonsgegevens bijhoudt en corrigeert. Op de meeste van onze websites kunt u uw accountprofiel wijzigen of verwijderen. Houd er rekening mee dat wij historische informatie in onze back-upbestanden kunnen bewaren indien de wet dat toestaat. Als u bepaalde gegevens op de website niet kunt bijwerken of corrigeren, kunt u om wijziging van uw informatie verzoeken door het invullen en verzenden van een VERZOEKFORMULIER. Hoewel BWI zal proberen om te goeder trouw aan uw verzoek tegemoet te komen, kan het toch gebeuren dat wij uw informatie niet onder alle omstandigheden kunnen wijzigen. Zo kunnen wij uw informatie niet wijzigen als dit een buitenproportionele belasting of uitgave met zich mee zou brengen, of als wij hiervoor informatie met betrekking tot iemand anders zouden moeten wijzigen.
 6. Verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken om u informatie te verschaffen over hoe lang wij een bepaald soort informatie bewaren door contact met ons op te nemen op onderstaand adres. U kunt om verwijdering van uw informatie verzoeken door het invullen en verzenden van een VERZOEKFORMULIER. Als de wet dit vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen na het doen van een dergelijk verzoek. U dient zich er wel van bewust te zijn dat er bepaalde situaties bestaan waarin wij kunnen weigeren om uw informatie te verwijderen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens bewaren indien dat nodig is voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en/of het uitvoeren van onze overeenkomsten.
 7. Intrekken van toestemming of bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt uw toestemming voor de verwerking intrekken (indien deze verwerking op toestemming is gebaseerd) of bezwaar maken tegen onze verwerking door het invullen en verzenden van een VERZOEKFORMULIER. Als u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking, kunnen wij u mogelijk geen diensten meer verlenen. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek beperken of afwijzen als de wet dat toestaat of van ons eist of als we uw identiteit niet afdoende kunnen vaststellen.
 8. Online volgen. Momenteel herkennen wij geen geautomatiseerde signalen van uw browser met betrekking tot volgmechanismes, met inbegrip van "Niet volgen" ("Do Not Track")-instructies.
 9. Inwoners van Californië. Inwoners van Californië kunnen het recht hebben om ons om een opgave te vragen van de categorieën persoonsgegevens (indien van toepassing) die wij met derden of gelieerde partijen delen voor directmarketingdoeleinden. Als u een inwoner van Californië bent en een kopie van een dergelijke opgave wenst te ontvangen, stuur ons dan een schriftelijk verzoek met behulp van de hieronder bij “Contactgegevens” vermelde informatie.

Als u geen verzoek wilt indienen via ons online aanvraagformulier, kunt u schriftelijke verzoeken en vragen over uw rechten richten aan PRIVACY@BESTWESTERN.COM of ons bellen op 1-800-528-1238. Een geautoriseerde agent die een verzoek namens een persoon indient, moet een verzoek indienen via ons aanvraagformulier.

Houd er rekening mee dat als u een verzoek indient, wij, zoals vereist door de wet, van u verlangen dat u uw identiteit bewijst. We zullen uw identiteit verifiëren door de informatie die u verstrekt bij het indienen van uw verzoek te vergelijken met de informatie in onze database. Afhankelijk van uw verzoek kunnen we u om aanvullende informatie vragen, zoals het e-mailadres dat u heeft gebruikt om uw BWR-account aan te maken, het telefoonnummer dat u heeft gebruikt om uw kamerreservering te boeken en uw geschiedenis van uw vorige verblijf. We kunnen u ook vragen om een ​​ondertekende verklaring die uw identiteit bevestigt.

In sommige gevallen kunt u een geautoriseerde agent aanwijzen om verzoeken in te dienen om namens u bepaalde privacyrechten uit te oefenen. Om te bevestigen dat u inderdaad een agent hebt gemachtigd om het verzoek namens u te doen, hebben we verificatie nodig dat u de geautoriseerde agent toestemming heeft gegeven om namens u een verzoek in te dienen, inclusief een kopie van de ondertekende toestemming die u aan de geautoriseerde agent en verificatie van uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons. Als u een geautoriseerde agent bent die een verzoek namens een persoon indient, moet u een verzoek indienen via ons aanvraagformulier en bevestigen dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van een inwoner van Californië zoals gedefinieerd in sectie 17014 van titel 18 van de California Code of Regulations. Nadat we uw verzoek hebben ontvangen, nemen we per e-mail contact met u op over de documentatie en verificatie die we nodig hebben om namens iemand anders een verzoek in te dienen.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Geen enkele manier van doorgifte op het internet of elektronische opslag is honderd procent veilig. Hoewel wij alles doen wat redelijk is om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Indien de wet van ons eist dat wij u informeren over een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens, kunnen wij dat elektronisch, schriftelijk of telefonisch doen, indien de wet dit toestaat.

Op sommige van onze websites kunt u een account aanmaken. Als u dit doet, krijgt u het verzoek om een password aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw password. U bent tevens verantwoordelijk voor iedere toegang tot of gebruik van uw account door iemand anders die uw password heeft verkregen, onverschillig of dergelijke toegang of gebruik al dan niet door u is toegestaan. U dient ons op de hoogte te brengen van ieder ongeoorloofd gebruik van uw password of account.

Hoe lang wij informatie bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in dit beleid uiteengezette doelstellingen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Zo bewaren wij BWR-informatie zo lang iemand lid blijft van BWR, omdat BWR-punten niet verlopen en de informatie nodig is om de persoon in kwestie in staat te stellen om zijn of haar punten in te wisselen. Wij bewaren informatie in ons reserveringssysteem, in volledige of verkorte vorm, gedurende drie jaar na het vertrek van een gast om uw reservering te kunnen verwerken, klantenservice na reservering te kunnen verlenen en ten behoeve van onze facturering en administratie. In het bijzonder bewaren wij informatie in het klachtensysteem van onze klantenservice gedurende drie jaar na ontvangst, tenzij de informatie nodig is voor een nog niet afgehandelde zaak, zoals de behandeling van een lopende klacht.

Landen waar de verwerking plaatsvindt

BWI opereert vanuit de Verenigde Staten, in overeenstemming met de wetgeving van de Verenigde Staten. Personen die informatie aan BWI verstrekken of de website van BWI bezoeken, dienen er bewust van te zijn dat de wetgeving van de Verenigde Staten kan verschillen van die van het land waar u woont. Er kunnen bijvoorbeeld situaties voorkomen waarin van ons geëist wordt dat wij uw informatie delen met personeel van Amerikaanse wetshandhavers. Hieronder vindt u aanvullende informatie over gegevens die BWI uit andere landen ontvangt of doorgeeft aan andere landen:

  • Overdracht van informatie uit de Europese Unie. BWI geeft uw informatie door aan een verwerker buiten de EER, BWI zal stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de verwerker voldoet aan de inhoudelijke principes van de GDPR . Als u meer informatie wilt over de bescherming die voor een bepaalde doorgifte wordt aangevraagd, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande informatie. Als u van mening bent dat BWI uw persoonlijke informatie verkeerd heeft behandeld, kunt u contact opnemen met BWI via onderstaande contactinformatie met een schriftelijke beschrijving van uw klacht. Na ontvangst van een dergelijke schriftelijke beschrijving zal een vertegenwoordiger van de afdeling Customer Care van BWI contact met u opnemen om een tijdstip en wijze vast te stellen waarop u uw klacht kunt bespreken. BWI is toegewijd aan het behandelen van alle legitieme klachten over de behandeling van uw persoonlijke informatie en zal zich te goeder trouw inspannen om te communiceren om dergelijke klachten aan te pakken.
   Door het boeken van een reservering, of het verstrekken van mijn informatie aan BWI, begrijp ik dat ik mijn informatie rechtstreeks overdraag aan BWI in de Verenigde Staten, wat een vorm van verwerking is die ik kies te ondergaan, en dat de Verenigde Staten mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming biedt als mijn thuisland.

   BWI tracht in het algemeen gebruik te maken van de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractuele Clausules voor de overdracht van persoonlijke informatie vanuit Europa naar landen die geen vergelijkbare wetgeving inzake gegevensbescherming hebben aangenomen. Indien de Standaard Contractuele Clausules niet zijn goedgekeurd of ontoereikend zijn bevonden, draagt BWI persoonlijke informatie buiten Europa over op basis van het volgende:

   • Reserveringen gemaakt bij BWI. Door een reservering te maken of door uw gegevens aan BWI te verstrekken, geeft u uw gegevens rechtstreeks door aan BWI in de Verenigde Staten. Dit is een vorm van verwerking waarvoor u kiest en u erkent dat de Verenigde Staten mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als uw thuisland.
   • Reserveringen gemaakt bij Affiliates. De overdracht van persoonsgegevens van een Affiliate in Europa naar BWI in de Verenigde Staten (en verder naar de locatie van uw reservering) is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van uw contractuele relatie met een gelicentieerd hotel.
 • Doorgifte van informatie naar andere landen. Naast het doorzenden van uw informatie naar de Verenigde Staten, waar BWI gevestigd is, kan uw informatie, als u een reservering maakt bij een Gelicentieerd Hotel in het buitenland, naar dat hotel worden doorgezonden, evenals naar elke Aangeslotene die gelieerd is met dat hotel. Daarnaast kunnen wij uw informatie naar een verkoper of partner in het buitenland sturen voor het beheer van ons BWR-programma en voor marketingdoeleinden.
 • Informatie voor inwoners van Californië (Amerika). California Civil Code 1798.115 (c), 1798.130 (a) (5) (c), 1798.130 (c) en 1798.140 geven aan dat organisaties openbaar moeten maken of bepaalde categorieën informatie worden "verkocht" of overgedragen voor "zakelijke doelen" van een organisatie, deze voorwaarden zijn gedefinieerd onder de wetgeving van Californië. U kunt hier een lijst vinden met de informatiecategorieën die we delen. Let op, omdat deze lijst uitgebreid is, kan deze verwijzen naar informatie die we delen over andere mensen dan uzelf. Als u meer informatie wilt over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die we delen met derden of gelieerde partijen, die deze partijen kunnen gebruiken voor direct marketing, kunt u een verzoek bij ons indienen met behulp van de informatie in de sectie "Contactinformatie" hieronder.

Andere belangrijke informatie

De volgende aanvullende informatie heeft betrekking op onze privacypraktijken:

 • Applicaties, websites en socialmediaplatforms van derden. Wij hebben geen controle over de privacypraktijken van websites of applicaties waarvan wij niet de eigenaar zijn. Onze websites of onze berichten kunnen ook plug-ins en andere voorzieningen bevatten waarmee socialmediaplatforms van derden worden geïntegreerd. Als u hiermee interageert, kunnen de derden die deze platforms exploiteren u identificeren, bepalen hoe u onze website gebruikt en deze informatie koppelen aan en opslaan op uw socialmediaprofiel.
 • Wijzigingen van dit privacybeleid. Wij kunnen van tijd tot tijd ons privacybeleid en -praktijken veranderen. Voor zover er substantiële wijzigingen plaatsvinden in ons beleid zal in het algemeen gelden dat het beleid dat bestond op het moment dat u ons persoonsgegevens verstrekte die gegevens beheerst, tenzij wij uw instemming met het nieuwe privacybeleid ontvangen. Ons privacybeleid bevat een "effectieve" en "laatst bijgewerkte" datum. De ingangsdatum verwijst naar de datum waarop de huidige versie van kracht is geworden. De laatst bijgewerkte datum verwijst naar de datum waarop de huidige versie voor het laatst inhoudelijk is gewijzigd.
 • Toegankelijkheid. Als u slechtziend bent, kunt u deze kennisgeving openen via de audiolezers van uw webbrowser.
 • Informatie voor inwoners van Californië. Burgerlijk Wetboek Californië 1798.115 (c), 1798.130 (a) (5) (c), 1798.130 (c) en 1798.140 geven aan dat organisaties moeten onthullen of bepaalde categorieën informatie worden "verkocht" of overgedragen voor het "zakelijke doel" van een organisatie, zoals deze voorwaarden zijn gedefinieerd onder de wet van Californië. U kunt hier een lijst vinden met de informatiecategorieën die we delen. Houd er rekening mee dat, omdat deze lijst volledig is, deze kan verwijzen naar soorten informatie die we delen over andere mensen dan uzelf. Als u meer informatie wilt over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die we delen met derden of gelieerde ondernemingen die deze partijen kunnen gebruiken voor direct marketing, dient u een verzoek in bij ons met behulp van de informatie in de sectie "Contactinformatie" hieronder. We discrimineren geen inwoners van Californië die hun in dit privacybeleid beschreven rechten uitoefenen.
 • California Kennisgeving van Financiële Incentive. Gasten kunnen zich inschrijven voor BWR om gratis hotelovernachtingen, promoties en exclusieve aanbiedingen te verkrijgen. Wanneer een gast zich inschrijft voor BWR, vragen we naar hun contactinformatie en communicatievoorkeuren. Nadat een gast zich heeft ingeschreven houden wij hotelovernachtingen, reserveringen en het inwisselen van punten bij. Omdat bij BWR persoonlijke informatie wordt verzameld, kan dit worden geïnterpreteerd als een "financial incentive"-programma onder de wetgeving van Californië. De waarde van uw persoonlijke informatie is gerelateerd aan de waarde van de gratis of afgeprijsde producten, diensten of hotelovernachtingen die u verkrijgt wanneer u punten inwisselt. Deze waarde is gebaseerd op de kosten in verband met het verstrekken van deze gratis of afgeprijsde producten, diensten, of hotelovernachtingen.

U kunt uw deelname aan BWR op elk moment stopzetten door te bellen naar 001(800) 894-4365 (of 0800 022 14 55 vanuit Nederland en 0800 16 776 vanuit België). Bezoek de BWR ALGEMENE VOORWAARDEN pagina om de volledige programmavoorwaarden te bekijken, inclusief hoe u kunt deelnemen.

Contactgegevens 

Wij zullen proberen om te reageren op eventuele vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot onze privacypraktijken. Neem contact met ons op met behulp van de volgende informatie:

res@zaaninn.eu

+31 (0)75 30 30 340

Hotel Zaan Inn B.V. 
Grenehout 22
1507 EB Zaandam
Attn: Privacy Policy

Best Western International, Inc.
Unit 7 Citylink Business Park
Old Nass Road
Dublin 12
Ierland
Attn: Legal Department

(BWI’s vertegenwoordiger in de EU)

Houd er rekening mee dat e-mailberichten niet per definitie veilig zijn; om deze reden dient u geen betalingsgegevens of gevoelige informatie op te nemen in correspondentie met ons via e-mail.

Als u niet tevreden bent met onze reactie en u zich in de Europese Unie bevindt, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

LAATSTE UPDATE: September 2021

EFFECTIEF: September 20201